Văn phòng an toàn đạt chuẩn tại cirCO

Sep 27, 2021

English Below

 

Hotline Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố: 0869 577133

Hotline Bộ Y Tế ( BCĐQG PCD) 19003228 hoặc 19009095

Hotline Sở Y Tế TP. HCM: 0967 771010

cirCO: 0935 052510

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là sức khỏe và an toàn của nhân viên, khách hàng và các đối tác. Trong giai đoạn đại dịch vẫn còn là một trở ngại, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều chính sách để mang lại không gian làm việc an toàn và hỗ trợ thành viên thuận tiện hơn trong việc trở lại văn phòng ở trạng thái “bình thường mới”.

Với giải pháp “Văn phòng an toàn”, cirCO cam kết mang lại không gian văn phòng đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho thành viên nhằm hạn chế lây lan COVID-19 một cách có hệ thống. cirCO triển khai Văn phòng an toàn thoả Bộ Tiêu Chí của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 của UBND TPHCM số 3328/QD-BCD như sau:

1. Đối với nhân viên và thành viên tại cirCO:

 • Tất cả nhân viên có “Thẻ Xanh COVID”, theo đó đã thoả các điều kiện: đã đuợc tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính và không tiếp xúc gần F0 trong vòng 14 ngày.

2. Quy định khoảng cách tại không gian làm việc cirCO: 

 • Khoảng cách giữa hai chỗ ngồi tối thiểu là 2m ở các khu vực công cộng.
 • Bố trí vách ngăn để hạn lây lan khi tiếp xúc gần.
 • Nhiệt độ trong phòng không thấp hơn 25 độ C.

3. Kiểm soát việc ra vào văn phòng: Tất cả khách hàng khi ra vào văn phòng/toà nhà đều đuợc kiểm soát:

 • Quét mã QR thông qua app PC-COVID.
 • Đo thân nhiệt
 • Luôn đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng
 • Rửa tay sát khuẩn
 • Khai báo y tế
 • Hướng dẫn di chuyển trong không gian văn phòng.

4. Khử khuẩn và đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc: định kỳ thực hiện các công tác như:

 • Thực hiện khử khuẩn định kỳ
 • Tăng cường tần suất vệ sinh và khử trùng theo quy định của bộ y tế
 • Trang bị thùng rác có nắp đậy
 • Khử khuẩn trang thiết bị cá nhân theo yêu cầu.

5. Khuyến khích tuyên truyền, phổ biến về phòng chống dịch tại cirCO:

 • Bảng hướng dẫn phòng, chống dịch tại từng chi nhánh
 • Thường xuyên nhắc nhở thành viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
 • Thông báo đầu mối phụ trách phòng, chống dịch tại địa phương

6. Trang bị cơ sở vật chất, y tế phòng chống dịch tại nơi làm việc:

 • Trang bị khu vực y tế, tủ thuốc, phòng cách ly tạm thời để phục vụ công tác phòng chống dịch.
 • Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư y tế như: máy đo thân nhiệt, phun xịt dung dịch khử khuẩn, thiết bị quét mã QR tại cửa ra vào văn phòng.
 • Tất cả văn phòng/toà nhà của cirCO đều có Phuơng án phòng, chống dịch COVID-19 theo huớng dẫn của ngành y tế. Trong đó, có phuơng án xử lý khi đơn vị có ca nghi và nhiễm COVID-19.

Với những tiêu chí trên, cirCO tự tin đem lại văn phòng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thành viên và nhân viên, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng khi quay lại trạng thái “bình thường mới”. Nhân viên của chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo chất lượng dịch vụ trong giai đoạn này. Bất kể tình huống phức tạp như thế nào, Quý khách luôn nhận được sự hỗ trợ từ cirCO.

Truy cập vào đây để biết thêm thông tin về hoạt động phòng, chống dịch tại cirCO: Tại Đây

—-

Our top priority is the safety and health of all customers, employees, and partners. While the pandemic keeps interfering with our daily life, we have been carefully implementing pandemic prevention measures to provide a safe workspace and make it easier for members to return to the office in the “New Normal” life. 

With the “Safe Office” solution, cirCO is committed to providing high-standard office space, ensuring hygiene and health for members, and limiting the spread of COVID-19 in the community. cirCO deployed a Safety Office to meet the Criteria of the Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control of the People’s Committee of Ho Chi Minh City No. 3328/QD-BCD as follows:


1. As for employees and members at cirCO:

 • All employees have to obtain a “COVID Green Card”, which meets the following conditions: vaccinated, tested negative, and have not had close contact with F0 within 14 days.

2. Set regulations of distance at workspace:

 • 2 meters is the minimum distance between two seats in public areas.
 • Arrange partitions to limit close contact
 • Room temperature must not be lower than 25 degrees Celsius.

3. Control access to the office: All customers coming in and out of the office/building have to follow these regulations:

 • Scan the QR code through the PC-COVID app.
 • Check body temperature
 • Wear masks in public areas
 • Use hand sanitizer
 • Fill in the health declaration forms
 • Follow instructions to move around the office space.

4. Disinfect and ensure the hygiene of the workplace: 

 • Perform frequent disinfection activities
 • Increase the cleaning and disinfecting frequency following the regulations of the Health Ministry
 • Equip with closed trash cans
 • Disinfect personal items as required

5. Encourage communication on pandemic prevention:

 • Place pandemic prevention and control instructions at every branch
 • Remind members to take certain actions to help prevent and control the pandemic.
 • Notify the local pandemic prevention and control department


6. Equip medical facilities for pandemic prevention at the workplace:

 • Equip medical areas, medicine cabinets, temporary isolated rooms to serve pandemic prevention and control practices.
 • Prepare medical facilities and supplies such as thermometers, sanitizer, QR code scanners at the entrance of the office.
 • All offices/buildings of cirCO comply with the COVID-19 prevention and control plan of the Health Ministry. We also have backup plans to handle suspected and infected cases.

 

With the above criteria, cirCO commits to provide a safe office, ensure the health of members and employees, and help limit the spread of disease in the community when we all return to the “New Normal” life. Our staff always try to ensure the quality of service during this period. No matter how complicated the situation is, you always get active support from cirCO.

Visit here for more information about pandemic prevention and control practices at cirCO’s: https://circo.co/cat/blog/covid-response/