Xu hướng nào của coworking space sẽ lên ngôi trong tương lai gần?

Vào năm 2019, có hơn 3,1 triệu người sử dụng coworking space (không gian làm việc chung) trên khắp thế giới. Báo cáo năm 2019 của Global Coworking Unconference Conference ước tính vào cuối năm 2022, con số này sẽ là hơn 6 triệu người.  Nhìn lại thị trường Coworking space tại HCM hai năm … Continue reading Xu hướng nào của coworking space sẽ lên ngôi trong tương lai gần?