Người lao động trở lại sau dịch, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Sep 13, 2021

Read

Chuẩn bị để đưa doanh nghiệp tăng tốc và “trở lại đường đua” sau khi dịch bệnh kết thúc chưa bao giờ là quá sớm. Vậy chủ doanh nghiệp cần làm gì để khiến người lao động của mình hăng hái trở lại văn phòng? 1. Nghiên cứu chính sách[…]

Thay vì cân nhắc xem công ty của mình có nên quay lại văn phòng làm việc sau đại dịch hay không, có lẽ các doanh nghiệp nên bắt đầu hỏi: chính sách hay mô hình làm việc nào sẽ phù hợp nhất nhất với văn hoá của công ty?[…]

Hybrid work là gì?

Aug 24, 2021

Mô hình Hybrid work là mô hình làm việc hỗn hợp xuất hiện gần đây và đang dần trở thành xu hướng làm việc mới của thế giới khi mang lại rất nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và những người lao động. Vậy, mô hình Hybrid work là[…]