Nhìn lại chuỗi sự kiện Investment Day 2018

Oct 5, 2018

Read

Hưởng ứng Tuần lễ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh (WHISE 2018), sự kiện Investment Day đã được diễn ra vào ngày 19/10/2018 vừa qua. Thông qua chương trình, CirCO, công ty Bút Chì Màu cùng quỹ đầu tư The Ventures mong muốn mang đến[…]