Văn phòng an toàn đạt chuẩn tại cirCO

Sep 27, 2021

Read

English Below   Hotline Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố: 0869 577133 Hotline Bộ Y Tế ( BCĐQG PCD) 19003228 hoặc 19009095 Hotline Sở Y Tế TP. HCM: 0967 771010 cirCO: 0935 052510 Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là sức khỏe và an toàn của[…]

Stay safe, Sai Gon

Aug 24, 2021

  Hôm nay là ngày đầu tiên TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường "ai ở đâu ở yên đó", với một loạt biện pháp nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp này đã tác động không nhỏ đến cuộc sống, hoạt động[…]

Chúng tôi vẫn liên tục cập nhật tới thành viên và nhân viên về các biện pháp và chính sách phòng, chống dịch mới nhất. Bộ phận Community của cirCO đã và đang thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để ứng phó với dịch bệnh và nâng cao không[…]

Prevention of COVID-19

Jun 14, 2021

  Ưu tiên hàng đầu của cirCO là sức khỏe, sự an toàn và quyền lợi của Nhân viên và Quý khách hàng. cirCO đã và đang đẩy mạnh thực hiện những biện pháp phòng chống dịch COVID -19 theo chỉ dẫn từ Bộ Y Tế và Chính Phủ. Ngoài[…]