Sep 8

Access Masters

Wednesday, September 8, 2021 - 4:00 PM at

Bạn đã sẵn sáng khám phá chương trình sau đại học giúp bạn trau dồi thêm kiến thức và hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn?
Sự kiện trực tuyến Access Masters diễn ra vào ngày 8 tháng 9 tại Việt Nam và Campuchia sẽ giới thiệu những môi trường đào tạo hàng đầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Tham gia sự kiện, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn trực tiếp cùng các đại diện trường học cung cấp chương trình đào tạo Master tốt nhất từ Vương quốc Anh, Canada, Hoa Ky,… Ngoài ra, bạn cũng sẽ được giải đáp các thắc mắc về chương trình Master và tìm hiểu sâu hơn về khóa học này.
Tham gia ngay cùng cirCO và thiết lập lộ trình học tập trong tương lai của bạn chỉ trong hai giờ.
https://www.accessmasterstour.com/link/H2p

Are you ready to discover which graduate program will help you succeed?
The Access Masters online event on 8 September in Vietnam and Cambodia will introduce you to top schools that want you in next year’s class.
Joining this event, you will have the opportunity to be consulted directly with representatives of the school which provides the best Master training programs from the UK, Canada, the United States,… In addition, you will also be Answer questions about the Master program to explore more information about this training program.
Joining event with cirCO and set up your future learning path in just two hours.
https://www.accessmasterstour.com/link/H2p

cirCO
Work is fun
Hotline: 19003384
Website: www.circo.co

Location

Please update your map!

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share