Jun 8

Automated Delivery System in AI Context

Saturday, June 8, 2019 - 7:00 PM at CirCO Hoang Dieu

((ENGLISH BELOW))

Ngày nay rất nhiều công ty phần mềm, đặc biệt là các công ty ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) rất tích cực ứng dụng CI/ CD cho quá trình ra sản phẩm nhanh hơn và đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên quy trình xây dựng CI/CD pipeline không phải là dễ dàng. Và bạn không thể có được quá trình CI/CD thành công nếu không có một chiến lược tự động hoá phù hợp.

Tham gia workshop đồng tổ chức bởi GetLinks và Cinnamon AI – Startup AI hàng đầu tại Việt Nam để cùng học hỏi kiến thức chuyên sâu và tham gia thảo luận giải pháp có trong thực tế. Chỉ có 45 vị trí, hãy nhanh tay đăng ký tham gia!
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: http://bit.ly/DevOpsevent

Lịch trình sự kiện:
– Tầm quan trọng của tự động hoá trong triển khai CI/CD
– Thảo luận nhóm đưa ra giải pháp cho một tình huống cụ thể từ Cinnamon AI.
– Chia sẻ giải pháp từ người tham gia và thành viên team Cinnamon.

Những ai nên tham gia?
– Các thành viên trong một team agile, QA và dev
– Quản lý dự án, các CTO
– Các Tester đang muốn ứng dụng automated testing vào triển khai CI/CD pipeline

——————————-

Many software companies, especially AI companies have rigorously applied Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) for business execution and organizational agility.

Yet building a CI/CD pipeline can be challenging. And you can’t fully achieve successful CI/CD without a decent automation strategy. Join our workshop to participate truly insightful and practical discussion to solve the issues related!

There are only 45 slots, so be quick and apply to join our intense workshop for all AI and devOps enthusiasts!

REGISTER HERE: http://bit.ly/DevOpsevent

Agenda:
– Learn why Automation is so important for a successful Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) implementation
– Join the interactive discussion with the speakers and participants to solve a real case from the leading AI startup in Vietnam: Cinnamon AI.
– Share your insights and receive recommendations from Cinnamon AI team for a streamline solution to tackle the case study.

Who should attend?
– Agile team members, QAs, and developers
– Project managers, CTOs
– Testers looking to apply automated testing in CI/CD pipeline

**Language used: mostly Vietnamese**

Location

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share