Mar 23

Blended Learning – Phương pháp học tiếng Anh thời đại số

Saturday, March 23, 2019 - 3:00 PM at CirCO Hoang Dieu

Nếu bạn vẫn còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu trong công cuộc chinh phục tiếng Anh của mình thì tại sao không tham gia một buổi Workshop về giải pháp tiếp cận tiếng Anh hiệu quả dành cho thế hệ trẻ.
Sự kết hợp của công nghệ tiên tiến – Machine Learning – và phương pháp học thời đại mới – Blended Learning hứa hẹn sẽ tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn riêng biệt.
Chương trình hoàn toàn miễn phí, mở của cho tất cả những người đang tìm giải pháp học tiếng Anh tối ưu để cải thiện trở ngại trong công việc và cuộc sống.
___________
Số lương đăng ký có giới hạn!!

Link event: https://www.facebook.com/events/399516410858836/

Đăng ký giữ chỗ ngay tại: https://goo.gl/WyoXxd

Location

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share