Apr 25

EQ 4 YOUNG

Sunday, April 25, 2021 - 8:00 AM at

EQ 4 YOUNG là một chương trình rèn luyện trí thông minh cảm xúc dành cho giới trẻ. Sự kiện được tổ chức bởi CIRCO hợp tác cùng UDOO – thương hiệu về trí thông minh cảm xúc.
Thông qua workshop này, bạn sẽ có thêm góc nhìn mới về bản thân và cách rèn luyện để chấp nhận bản thân và những gì đang xảy ra trong cuộc sống và đây là bước đầu tiên để xây dựng trí thông minh cảm xúc.
Nếu bạn muốn có một buổi sáng cuối tuần thật yên bình, ý nghĩa, tạm chạy trốn khỏi những công việc bộn bề để tìm lại chính mình, hiểu hơn về trí tuệ cảm xúc, thì “EQ 4 YOUNG” chính là cánh cổng đó!
Thời gian: 8h00 – 25.4.2021
Địa điểm: Lầu 6, 222 Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3, TP HCM.
Đăng ký tham gia ngay tại đường link bên dưới:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0aYt2YgfzKc…/viewform

EQ 4 YOUNG is an emotional intelligence training program for young people. This is a collaborative event organized by CIRCO and UDOO – a brand of emotional intelligence.
Through this workshop, you will gain a new perspective on yourself and how to train to accept yourself and what’s happening in life and this is the first step towards building an emotional intelligence mindset.
If you want to have a peaceful, meaningful morning at the weekend, temporarily run away from the busy work to find yourself, understand more about emotional intelligence, then “EQ 4 YOUNG” is the gateway. there!
Date & Time: 8:00 – 25.4.2021.
Place: Floor 6, 222 Dien Bien Phu, Ward 7, Dist 3, HCMC
Register to join now at the link below:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0aYt2YgfzKc…/viewform

Location

Please update your map!

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share