May 27

Panel discussion: STARTUP FUNDRAISING – ONLINE EVENT

Thursday, May 27, 2021 - 7:00 PM at

Khởi nghiệp đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây. Trong bối cảnh tốc độ hội nhập của kinh tế Việt Nam đang ngày càng nhanh với sự kỳ vọng ràng khởi nghiệp sẽ tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và đóng góp cho sự phát triển Kinh tế – Xã hội từ đó mang đến công việc và lợi ích cho cộng đồng.
Tuy số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng nhiều, nhưng thực tế số lượng Startup thành công trên con đường khởi nghiệp chỉ chiếm phần rất nhỏ. Và lý do chính của tình trạng này là sự cạn kiệt nguồn vốn của các Startup sau một thời gian hoạt động cũng như không có đủ nguồn lực để tiếp tục mở rộng và phát triển.
Panel discussion: “STARTUP FUNDRAISING” mang đến những chia sẻ từ các nhà đầu tư đầu ngành nhằm đưa ra những quan điểm về đầu tư vào các Startups cùng với những tiêu chí để đánh giá, lựa chọn một Startups tiềm năng. Từ đó, mang đến góc nhìn khách quan cho Startups về gọi vốn và phát triển doanh nghiệp.
Thông tin sự kiện:
– Thời gian: 19:00 ngày 27.05.2021
– Phát trực tiếp: Tại Đây
Speaker:
– Ms. Vy Le – Do Ventures
– Mr. Toan Duong – UOB Venture Management
Moderator:
– Mr. Quoc Khanh Tran – The Quoc Khanh Show

Location

Please update your map!

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share