Apr 5

VB vs. VC: Choosing your early-stage funding partners

Friday, April 5, 2019 - 6:00 PM at CirCO Hoang Dieu

NC Talks: Venture Builder vs. Venture Capital: Choosing your early-stage funding partner

[Vietnamese below]

Have you ever heard of Venture Builders (VB)? Also called as startup factories, or venture production studios, they are organizations that build companies using their own ideas and resources. What sets them apart from the traditional Venture Capital (VC) firms? How should an early-stage startup founder consider which funding approach is best for them?

Join this session with 3 notable VB & VC – Fram, REAPRA and Patamar Capital – to find out their fundamental difference in investment philosophy, equity structure, founder selection criteria and support system.

👉👉👉 Register at: http://bit.ly/2CBeuR3

✨ SPEAKERS:

👨‍💻 Max Bergman – CEO & Co-Founder, fram^ (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-bergman-6a288421/)

👩‍💻 Shuyin Tang – Partner, Patamar Capital (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shuyin-tang-2a56054b/)

👩‍💻 Priscilla Han – Head Of Venture Investments and Joint Ventures, Reapra (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/priscillahan1212/)

Bạn đã bao giờ nghe đến Venture Builders (VB) chưa? Được gọi là các nhà máy sản xuất startup, VB xây dựng những công ty startup từ những ý tưởng và nguồn lực của chính họ. Vậy VB khác biệt thế nào với Quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống? Các startup founder nên biết gì khi chọn mô hình nào phù hợp nhất cho họ?

Nếu bạn đang có ý tưởng muốn xây dựng startup hoặc đang trong giai đoạn đầu gọi vốn, hãy tham gia buổi thảo luận với 3 VB và VC – Fram, REAPRA và Patamar Capital – để tìm hiểu sự khác biệt về 2 mô hình này, từ triết lý đầu tư, cơ cấu vốn sở hữu, cách thức chọn founder, và những hỗ trợ của mỗi mô hình đối với startup của mình.

👉👉👉 Đăng Ký Ngay: http://bit.ly/2CBeuR3

👉 Thời gian: 06:00 PM – 08:00 PM, Thứ 6, 05 Tháng 4, 2019
👉 Địa điểm: Circo Hoàng Diệu, Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

✨ DIỄN GIẢ:

👨‍💻 Max Bergman – CEO & Co-Founder, fram^ (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-bergman-6a288421/)

👩‍💻 Shuyin Tang – Partner, Patamar Capital (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shuyin-tang-2a56054b/)

👩‍💻 Priscilla Han – Head Of Venture Investments and Joint Ventures, REAPRA (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/priscillahan1212/)

Location

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share